Jalostus

Pitkän tähtäimen jalsotustoiminta aloitettiin tilallamme vuonna 2004. Tällöin ostettiin jo olemassa olevien ristetysemojen lisäksi puhdasrotuisia charolais hiehoja ja liityimme karjantarkkailuun sekä FABA:n jäseniksi. 

 

Tämän jälkeen hiehoja ja lehmiä ostettiin usealta eri tilalta vuosina 2005 ja 2006. Uuden pihaton myötä eläinten astutuksesta siirryttiin keinosimennykseen. Tämä tuntui mielekkäältä vaihtoehdolta ajatellen Suomen charolais populaation kapeutta. Keinosiemennyksen käyttö mahdollistaa yksilöllisemmät sonni valinnat,helpottaa eläinten ryhmittelyä ja poikima-ajankohdan määrittämistä.

 

Vaikka karjassame onkin muutamia eläimiä jotka periytyvät syntymänupoista, niin sanotuista Kanadalaisista sukulinjoista, olemme päätyneet sarvellisiin, Ranskalaisiin eläimiin. Näissä miellyttää erityisesti eläinten erinomainen kasvu ja lihaksikkuus. 

 

Karjantarkkailun aloittamisesta lähtien olemme laatineet yhdessä FABA:n neuvojien kanssa koko karjallemme yksityiskohtaisen jalostussuunnitelman aina vuodeksi eteenpäin. Suurimmalle osalle lehmistä suunitellaan kaksi eri siemennys tai astutussonni vaihtoehtoa.

 

Tavoitteenamme on jalostaa hyvä rakenteisia, kestäviä ja pitkäikäisiä eläimiä. Jalostuksessa kiinnitämme erityistä huomiota jalkarakenteeseen, emo-ominaisuuksiin, hedelmällisyyteen ja luonteeseen tietenkään kasvuominaisuuksia unohtamatta.